• Bergschenhoek: 010 - 20 41 500
  • Duiven: 0316 - 28 14 55
  • info@swart.nl

Onderhoudscontract

Keuring, onderhoud, reparaties en storingshulp voor een vast bedrag

Swart helpt bij een juiste budgettering van uw onderhoud. Voor een vaste bedrag per jaar bent u er dan van verzekerd dat uw kranen te allen tijde het door u gewenste onderhoudsniveau hebben. Per kraan bepaalt u zélf – mede-afhankelijk van het belang in het productieproces – hoe ver dat gaat. Zo weet u altijd precies waar u aan toe bent. Optimale betrouwbaarheid en veiligheid zijn het resultaat; u kunt de risico’s tot een absoluut minimum beperken.

Vooraf bepalen onze ervaren monteurs de status van uw materieel. Van kranen die we al langer in onderhoud hebben, kennen we die status. Bij onbekende kranen voeren we een ‘nul-inspectie’ uit, die we na afloop met u bespreken en evalueren.

Per kraan kan vervolgens een serviceniveau worden afgesproken. Dat niveau is bijvoorbeeld afhankelijk van het belang van de kraan in uw productieproces. Aan de hand van de status en het gewenste serviceniveau bespreken we of reparatie, vervanging dan wel modificatie benodigd is. Uiteraard hanteren we minimaal de eisen zoals gesteld in de EKH-werkvoorschriften.

Om tot een vast jaarbudget te komen, maken we een inventarisatie van het gebruik van uw kranen en hijswerktuigen. Hierna presenteren wij u een jaarbudget waarvoor we de keuring, het onderhoud, de reparaties en hulp bij storingen* voor u kunnen verzorgen. Dit verlengt niet alleen de levensduur en verhoogt de betrouwbaarheid van uw kranenpark, het verlaagt ook de risico’s op stilstand en - daardoor - verstoring van uw productieproces.

Gebudgetteerd onderhoud, een vast bedrag voor keuring, onderhoud, reparaties en storingen