• Bergschenhoek: 010 - 20 41 500
  • Duiven: 0316 - 28 14 55
  • info@swart.nl

Disclaimer

Deze site is met de grootst mogelijke nauwkeurigheid samengesteld onder de verantwoordelijkheid van Technisch Handels- en Adviesbureau Swart B.V. (hierna: Swart). Swart aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud van deze site en de gevolgen van het gebruik, de op de site opgenomen informatie en automatische koppelingen naar andere internetsites die betrekking hebben op een specifiek aspect van ons bedrijf en onze producten.

Wijzigingen en correcties kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht. Verwijzingen naar sites die niet door Swart worden onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen.

Verwijzing op de site naar producten of diensten houden geen aanbod in voor de verkoop of levering van dat product of die dienst.

Alle informatie op deze site mag vrij worden gebruikt, mits met bronvermelding. Voor de afbeeldingen gelden de restricties op grond van de Auteurswet en de andere wetgeving op de intellectuele eigendom. Afbeeldingen mogen niet worden gebruikt, verspreid of verveelvoudigd op welke wijze dan ook zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Swart.

Privacy statement

Alle gegevens die door ons worden verzameld, zullen strikt vertrouwelijk bewaard worden en zullen niet worden uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een of andere manier worden openbaar gemaakt. De informatie die u aan ons geeft, zal met de grootst mogelijke zorg behandeld worden.

Voor statistische doeleinden worden bezoekers statistieken van onze website bijgehouden. Als u onze website bezoekt kunnen en zullen wij uw persoons- en adresgegevens niet achterhalen.