• Bergschenhoek: 010 - 20 41 500
 • Duiven: 0316 - 28 14 55
 • info@swart.nl

Cursus veilig hijsen

Hijs- en hefmiddelen moeten jaarlijks gekeurd worden. Dat eist de wet. En terecht! Want het gaat om de veiligheid van mensen. Maar, en dat wordt nog wel eens vergeten, minstens zo belangrijk is het dat zij die hijs- en hefmiddelen op de juiste manier gebruiken. Ook dit eist de wet. In het ARBO-besluit artikel 7.18, lid 3 staat namelijk:

'Hijs- en hefwerktuigen worden bediend door personen die daartoe een specifieke deskundigheid bezitten.'

Swart keurt en inspecteert hijs- en hefmiddelen, maar verzorgt daarnaast ook cursussen in veilig hijsen. Onze docenten zijn bij EKH opgeleid en hebben een DNV.GL Approved Training Course (ATC) certificaat. Daarmee hebben zij alle benodigde kennis en competenties in huis om uw medewerkers zowel in theorie als in de praktijk op te leiden.

Inhoud cursus

Onze cursus bevat een theoretisch én een praktisch deel en neemt ca. 4 uur in beslag. Bij de theorie worden de volgende onderwerpen behandeld:

 • Instructie Branchevereniging EKH
 • Wet- en regelgeving + RI&E
 • Hijs- en hefmiddelen algemeen
 • Staalkabel
 • Kettingwerk
 • Hijsbanden
 • Klemgereedschappen
 • Hefmagneten en vacuümgereedschap
 • Kranen en takels
 • Aanslaan van lasten
 • Bedienen van kranen

Het praktijkgedeelte bestaat uit het zoveel mogelijk uitvoeren van voorkomende hijsmanoeuvres en/of (indien mogelijk) uit de volgende oefeningen: het aanslaan van enkele verschillende lasten, het volgen van een circuit met een oefenlast en het ‘uit de slinger halen’ van een last. Daarnaast voeren de deelnemers een opdracht uit waarbij ze het herkennen van Veilige Hijs- en Hefmiddelen in de praktijk dienen te brengen.

Voor alle deelnemers die de cursus hebben gevolgd, ontvangt u na afloop een certificaat van deelname.

Degelijke voorbereiding en afronding

Ruim vóór de cursusdatum komt &eactute;én van onze docenten bij u langs. Dat bezoek dient om uw specifieke wensen en bedrijfsomstandigheden te inventariseren. Zodoende kunnen zo veel mogelijk herkenbare zaken in de cursus verwerkt worden. Ook bekijken we tijdens dit bezoek de cursusruimte voor het theoriegedeelte en de plek waar de praktijkoefeningen kunnen plaatsvinden. Daarbij inventariseren of we voor een beamer, projectiescherm enz. moeten zorgen.

Na de cursus maakt onze docent met u een afspraak voor een evaluatiegesprek waarin hij onder meer ter sprake brengt wat hem is opgevallen.

Cursus veilig hijsen