• Bergschenhoek: 010 - 20 41 500
 • Duiven: 0316 - 28 14 55
 • info@swart.nl

Cursus veilig hijsen

Hijs- en hefmiddelen moeten jaarlijks gekeurd worden. Dat eist de wet. En terecht! Want het gaat om de veiligheid van mensen. Maar, en dat wordt nog wel eens vergeten, minstens zo belangrijk is het dat zij op de juiste manier de hijs- en hefmiddelen gebruiken. Ook dit eist de wet. In het ARBObesluit artikel 7.18 lid 3 staat namelijk;

Hijs- en hefwerktuigen worden bediend door personen die daartoe een specifieke deskundigheid bezitten.

Swart keurt en inspecteert hijs- en hefmiddelen en verzorgt daarnaast ook cursussen in veilig hijsen. Onze docenten zijn intern bij de EKH opgeleid en hebben een DNV.GL Approved Training Course (ATC) certificaat. Hierdoor beschikken zij over alle benodigde competenties om uw medewerkers zowel in theorie als in de praktijk op te leiden.

De cursus bestaat uit een theorie- en een praktijkgedeelte en zal ca. 4 uur in beslag nemen. Tijdens het theoretische gedeelte worden de volgende onderwerpen behandeld;

 • Instructie Branchevereniging EKH
 • Wet- en regelgeving + RI&E
 • Hijs- en hefmiddelen algemeen
 • Staalkabel
 • Kettingwerk
 • Hijsbanden
 • Klemgereedschappen
 • Hefmagneten en vacuümgereedschap
 • Kranen en takels
 • Aanslaan van lasten
 • Bedienen van kranen

Het praktijkgedeelte bestaat uit het zoveel mogelijk uitvoeren van voorkomende hijsmanoeuvres en/of (indien mogelijk) uit de volgende oefeningen; het aanslaan van enkele verschillende lasten, het volgen van een circuit met een oefenlast en het uit de “slinger” halen van een last.

Daarnaast zullen de deelnemers een opdracht uitvoeren waarbij men het herkennen van Veilige Hijs- en Hefmiddelen in de praktijk dient te brengen.

U ontvangt voor alle deelnemers die de cursus hebben gevolgd een certificaat van deelname.

Voordat de cursus gegeven gaat worden zal één van onze docenten u altijd eerst bezoeken. Ten tijde van dit bezoek zullen wij uw specifieke wensen en bedrijfsomstandigheden inventariseren om op deze wijze zo veel mogelijk herkenbare punten in de cursus te verwerken. Tevens zullen wij tijdens dit bezoek de cursusruimte voor het theoriegedeelte en de praktijkoefeningen beoordelen en de benodigdheid van een benodigde beamer, projectiescherm enz. inventariseren.

Nadat de cursus is gegeven zal ons docent een evaluatie gesprek met u plannen om hierin de zaken die hem zijn opgevallen met u te bespreken.

Cursus veilig hijsen